:: การสร้างปริศนาคำทาย

1. เปิดโปรแกรม Adobe Flash เลือกสร้างไฟล์งานใหม่เป็น ActionScript 2.0


2. วาดวัตถุต่างๆ แล้วนำไปเก็บไว้ใน Library เพื่อเรียกใช้ในภายหลัง


3. สร้าง Scene สำหรับปริศนาคำทายทั้งหมด 4 Scene (ควรเปลี่ยนชื่อ Scene เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ)4. เริ่มสร้างหน้าปกปริศนาคำทาย ตาม Storyboard ที่วางไว้
5. ให้เรา ควบคุมการแสดงผล บังคับไม่ให้ Animation เล่นไปยัง Scene อื่น โดยใส่คำสั่งควบคุม ดังนี้
เลือกที่ เฟรมสุดท้าย ของซีนบน Timeline แล้วไปที่ เมนู Window > Actions (หรือกดปุ่ม F9)ข้อควรระวัง: การใส่คำสั่ง ActionScript ควรสร้างเลเยอร์ใหม่ สำหรับใส่คำสั่งโดยเฉพาะ ไม่อย่างนั้นคำสั่งที่ผิดตำแหน่ง อาจจะไปทำให้แอนิเมชั่นส่วนอื่นผิดปกติได้ และการใส่คำสั่ง ActionScript ใหม่ทุกครั้ง ควรกำหนดคีย์เฟรม (F6) เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ต้องการจะใส่คำสั่ง ให้ถูกต้องเสียก่อน สังเกตได้จากอักษรรูปตัว "a" จะอยู่ที่จุดที่ต้องการให้คำสั่งทำงาน

6. เลือกเครื่องหมาย + เลือกเมนูคำสั่ง Global Function > Timeline Control > Stop
ทดสอบผลลัพธ์ จะแสดงให้เห็นว่า Animation จะหยุดเล่นที่เฟรมสุดท้ายของซีน
7. เลือกซีนคำถาม เพื่อสร้างหน้าของส่วนคำถามตามที่เราวาง Storyboard เอาไว้


8. สร้างส่วนของคำถามของปริศนาคำทายให้เรียบร้อย


9. เลือกซีนคำตอบ แล้วสร้างส่วนของคำตอบของปริศนาคำทายให้เรียบร้อย


10. เลือกซีนผู้จัดทำ แล้วสร้างส่วนผู้จัดทำของปริศนาคำทายให้เรียบร้อย


11. ใส่คำสั่ง ActionScript ควบคุมแต่ละซีนให้ "หยุด" ที่เฟรมสุดท้าย ตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 อีกครั้ง
ทดสอบการแสดงผลโดยไปที่เมนูคำสั่ง Control > Test Scene จะแสดงผลลัพธ์ในซีนนั้นๆออกมา


12. เพิ่มปุ่มในแต่ละหน้าของ Scene สำหรับใช้ไปยังหน้าถัดไป จนครบทุก Scene

ข้อควรระวัง: การสร้างวัตถุรูปแบบปุ่ม จะต้องสร้างแล้วนำไปเก็บไว้ใน Library
โดยเลือกชนิดเป็นแบบ Button เท่านั้น หากเลือกเป็นชนิดอื่น เช่น Movie Clip
ปุ่มนั้นจะไม่สามารถใส่คำสั่ง ActonScript เพื่อควบคุมการเล่นของชิ้นงานได้
คลิกดูการสร้าง Symbol แบบ Button ที่นี่
13. กลับมาที่ซีนแรก คือ หน้าปก หลังจากสร้างส่วนต่างๆในแต่ละหน้าเสร็จหมดแล้ว เราก็จะใส่คำสั่ง ActionScript ควบคุมที่ปุ่ม
เพื่อให้ปุ่มที่สร้างไว้สามารถใช้งานได้ และเมื่อกดปุ่มแล้ว ให้เล่นไปยังซีนถัดไป ดังนี้


14. เปิดหน้าต่าง Actions (F9) ขึ้นมา แล้วเลือกเครื่องหมาย + เลือกเมนูคำสั่ง Global Function > Movie Clip Control > on


15. เลือกเมนูย่อยของ คำสั่ง on คือ release


16. ขยับตัวชี้เข้ามาในวงเล็บปีกกา เพิ่มคำสั่งโดยกดเครื่องหมาย + เลือกเมนูคำสั่ง Global Function > Timeline Control > play
จะปรากฎรูปแบบคำสั่ง ดังภาพ17. ให้ใส่คำสั่ง ตามขั้นตอนที่ 14 ถึง 16 กับปุ่มที่อยู่ในแต่ละซีน จนครบทุกปุ่ม


18. ทดสอบผลลัพธ์โดยการกดปุ่ม Ctrl+Enter
ผลลัพธ์ที่ได้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากภาพเคลื่อนไหว Flash ไม่แสดงผลให้ "คลิก" เพื่อดูวิธีการแก้ไขได้ครับ

Question Word

ให้นักเรียนสร้างผลงาน Flash Animation สร้างสื่อปริศนาคำทาย ตามตัวอย่างขั้นตอนการสร้างงานด้านบน
โดยผลงานการสร้างอ้างอิงชิ้นงานจาก Storyboard ที่วางโครงเรื่องไว้ จากนั้นให้บันทึกไฟล์งาน
สำหรับไฟล์งานการสร้างสื่อปริศนาคำทายให้นักเรียนส่งออกไฟล์งานเป็นนามสกุล swf ก่อนส่งงานมายังเว็บไซต์

Save ชื่อไฟล์ดังนี้ ชื่อ question_เลขที่นักเรียน.swf
ตัวอย่าง question_12_13_14.swf

ให้นักเรียนส่งไฟล์งานการสร้าง ปริศนาคำทาย มาที่ระบบส่งงานของเว็บไซต์


วิธีการแปลงไฟล์เพื่อส่งงาน
สำหรับขั้นตอนการส่งไฟล์นะครับ ให้ทำการแปลงไฟล์ก่อนเพื่อ ลดขนาดไฟล์
และสะดวกในการเปิดในเครื่องอื่นๆ โดยมีวิธีการดังนี้

1. ให้ Save ไฟล์ที่สำเร็จแล้วโดยไปที่ File >> Save

2. ให้ Export File โดยไปที่ File >> Export >> Export Movie

3. เลือกสกุลไฟล์เป็น swf และตั้งชื่อตามโจทย์

4. เลือกที่เก็บไฟล์ที่นักเรียนต้องการ

5. กดปุ่ม ตกลงจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School