ใบกิจกรรมที่ 5
การสร้างดอกซากุระตกน้ำ


นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว
จากลิงค์ Workshop ซากุระตกน้ำ ได้ครับ

ให้นักเรียนทำ Flash Animation การสร้าง ซากุระตกน้ำ ตามตัวอย่างขั้นตอนการสร้างงานด้านบน จากนั้นให้บันทึกไฟล์งาน

Save ชื่อไฟล์ดังนี้ ชื่อ sakura_ชื่อนามสกุลนักเรียน.fla
ตัวอย่าง sakura_inthanin_kampanthong.fla

ให้นักเรียนส่งไฟล์งานการสร้าง ซากุระตกน้ำ มาที่ระบบส่งงานของเว็บไซต์จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School