:: การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Mask Layer

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการสร้างการเคลื่อนไหวของวัตถุเป็นลักษณะเจาะช่องลงไปให้เห็นเพียงบางส่วน ซึ่งใช้บ่อยในการทำฉากเปิดของการ์ตูน หรือใช้เพื่อสร้างความแตกต่างในการสร้างงาน เช่น การร่างเส้นของโครงร่าง การทำไฟฉายส่องภาพ หรือการเขียนตัวหนังสือ เป็นต้น

ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว ดังนี้

1. คลิกเลือกคีย์เฟรม (Keyframe) ณ จุดเริ่มต้นที่ต้องการ
2. นำเข้ารูปภาพฉาก ที่จะใช้เป็นพื้นแบบของการทำ Mask เข้ามาใน Stage ดังรูป

(ข้อควรระวัง การกำหนด Mask ให้กับวัตถุ วัตถุดังกล่าวจะต้องเป็น Symbol รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก่อนเท่านั้น)
คลิกดูการสร้าง Symbol ที่นี่3. สร้างเลเยอร์ใหม่ แล้วทำการวาดรูปวงกลมเพื่อจะใช้เป็นวัตถุสำหรับแสดงภาพ ดังตัวอย่าง
(ข้อควรระวัง วัตถุวงกลมให้ทำการแปลงวัตถุให้เป็น Symbol ให้เรียบร้อยก่อนนำมาใช้งาน)


4. กำหนดระยะห่างบนเส้นเวลาจากจุดแรกตามต้องการ เช่น ห่าง 30 เฟรม ให้คลิกที่เฟรมที่ 30 แล้วเพิ่มคีย์เฟรม
โดยกดปุ่ม F6 บนคีย์บอร์ด หรือคลิกเมนู Insert > Timeline > Keyframe จะเกิดแถบเส้นบนแถบเวลา
5. จากนั้นทำการเลื่อนวงกลมที่ใช้ไปยังตำแหน่งต่างๆ ดังรูป
(โดยทุกครั้งที่ทำการเลื่อนตำแหน่ง ให้สร้างคีย์เฟรมใหม่(F6) ก่อนเลื่อนวัตถุวงกลมไปยังตำแหน่งถัดไป)


เราสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่ใช้บ่อยกับโปรแกรมได้ดังนี้
ปุ่ม F6 ใช้สำหรับเพิ่ม Keyframe

6. ให้ทำการ Create Classic Tween เพื่อสร้างลักษณะเคลื่อนไหวให้วัตถุ (สังเกตได้จากแถบสีม่วงที่จะปรากฎบนเส้นเวลา)


5. คลิกขวาที่เลเยอร์ของวงกลม เลือกคำสั่ง Mask


6. จะปรากฎภาพที่อยู่ภายใต้วัตถุวงกลมดังรูป และถ้าเราแสดงผลลัพธ์ เราจะเห็นภาพที่อยู่ใต้วัตถุวงกลมขณะเลื่อนผ่าน ตามตัวอย่าง


8. ทดสอบ Movie โดยกด Ctrl+Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie จะปรากฎผลลัพธ์ตามตัวอย่าง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากภาพเคลื่อนไหว Flash ไม่แสดงผลให้ "คลิก" เพื่อดูวิธีการแก้ไขได้ครับ


เราสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่ใช้บ่อยกับโปรแกรมได้ดังนี้
ปุ่ม Ctrl+Enter ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์ของงานนักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Mask Layer
จากลิงค์ Workshop เขียนตัวหนังสือ ด้านล่างได้ครับจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School