ใบกิจกรรมที่ 4
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween


นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween
จากลิงค์ Workshop ต้นไม้เจริญเติบโต ได้ครับ

ให้นักเรียนสร้างผลงาน Flash Animation ที่เป็นการแปลงร่างวัตถุแบบ Shape ตามตัวอย่างขั้นตอนการสร้างงานด้านบน
โดยให้นักเรียนวาดรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการแล้วทำให้วัตถุดังกล่าวเกิดการแปลงร่าง จากนั้นให้บันทึกไฟล์งาน

Save ชื่อไฟล์ดังนี้ ชื่อ shape_ชื่อนามสกุลนักเรียน.fla
ตัวอย่าง shape_inthanin_kampanthong.fla

ให้นักเรียนส่งไฟล์งานการสร้าง shape มาที่ระบบส่งงานของเว็บไซต์จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School