ใบกิจกรรมที่ 7
ซีน

ให้นักเรียนทำ Flash Animation โดยใช้ Scene เข้ามาเป็นส่วนประกอบ
ตามตัวอย่างขั้นตอนการสร้างงานในวีดีโอสาธิตโดยใช้วัตถุจากไฟล์ตัวอย่าง bird.fla ให้ได้ผลงานตามวีดิโอสาธิต
แล้วบันทึกไฟล์งานชื่อ birdfly.fla

ดาวน์โหลดไฟล์ bird.fla ที่นี่จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School