:: การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการเคลื่อนที่ของเนื้อหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือเปลี่ยนคุณสมบัติจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหว แบบต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น เมฆลอย พัดลมกำลังหมุน ยานบิน รถกำลังแล่น เป็นต้น

ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว ดังนี้

1. คลิกเลือกคีย์เฟรม (Keyframe) ณ จุดเริ่มต้นที่ต้องการ
2. สร้างวัตถุ หรือเนื้อหาตามต้องการของผู้สร้าง


3. กำหนดระยะห่างบนเส้นเวลาจากจุดแรกตามต้องการ เช่น ห่าง 60 เฟรม ให้คลิกที่เฟรมที่ 60 แล้วเพิ่มคีย์เฟรม
โดยกดปุ่ม F6 บนคีย์บอร์ด หรือคลิกเมนู Insert > Timeline > Keyframe


เราสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่ใช้บ่อยกับโปรแกรมได้ดังนี้
ปุ่ม F6 ใช้สำหรับเพิ่ม Keyframe

4. จับวัตถุที่สร้าง แล้วปรับเปลี่ยนคุณลักษณะต่างๆ เช่น ย้ายตำแหน่ง ย่อ-ขยาย เปลี่ยนสี หรืออื่นๆ


5. คลิกขวาที่คีย์เฟรม คลิกเลือกเมนู Create Classic Tween (สังเกตได้จากแถบสีม่วงที่จะปรากฎบนเส้นเวลา)6. ทดสอบ Movie โดยกด Ctrl+Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie จะปรากฎผลลัพธ์ตามตัวอย่าง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากภาพเคลื่อนไหว Flash ไม่แสดงผลให้ "คลิก" เพื่อดูวิธีการแก้ไขได้ครับ


เราสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่ใช้บ่อยกับโปรแกรมได้ดังนี้
ปุ่ม Ctrl+Enter ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์ของงานนักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween
จากลิงค์ Workshop พระอาทิตย์ขึ้น ด้านล่างได้ครับจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School