ใบกิจกรรมที่ 3
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween


นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween
จากลิงค์ Workshop พระอาทิตย์ขึ้นได้ครับ

ให้นักเรียนสร้างผลงาน Flash Animation ที่เป็นการเคลื่อนไหววัตถุแบบ Motion ตามตัวอย่างขั้นตอนการสร้างงาน
โดยให้นักเรียนวาดรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการแล้วทำให้วัตถุดังกล่าวเกิดการเคลื่อนไหว จากนั้นให้บันทึกไฟล์งาน

ให้นักเรียน Save ชื่อไฟล์ดังนี้ ชื่อ motion_ชื่อนามสกุลนักเรียน.fla
ตัวอย่าง motion_inthanin_kampanthong.fla

ให้นักเรียนส่งไฟล์งานการสร้าง Motion มาที่ระบบส่งงานของเว็บไซต์จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School