:: การเพิ่มเสียงและวีดีโอ

เสียงประกอบในมูฟวี่ของ Flash แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
Event Sound หมายถึงเสียงที่ต้องถูกดาวน์โหลด มาครบสมบูรณ์ก่อน จึงจะเริ่มเล่นได้ และเมื่อเล่นแล้วก็จะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะสั่งให้หยุด
Stream Sound หมายถึงเสียงซึ่งจะเริ่มเล่นทันที่ ที่ข้อมูลของเฟรมแรกๆ ถูกดาวน์โหลดเข้ามามากพอที่จะเล่นได้

ไฟล์เสียงที่เราสามารถอิมพอร์ตเข้ามาใช้ใน โปรแกรม Flash คือไฟล์ประเภท WAV,AIFF (.aif)และ MP3 นอกจากนี้หากเครื่องติดตั้งโปรแกรม QuickTime 4 ขึ้นไป ก็จะสามารถใช้ไฟล์เสียงประเภทอื่นๆ ได้อีกหลายชนิด คือ AIFF, AU, QuickTime, System7 และ Sound Designer II

การนำเข้าเสียง
1. เลือกคำสั่ง File > Import > Import to Library...


2. ในกรอบ Import เปิดหาไฟล์เสียงที่ต้องการ > คลิกปุ่ม Open


3. ไฟล์เสียงจะถูกนำมาเก็บไว้ใน Library โดยมี ไอคอนเป็นรูปลำโพง
4. เลือกเฟรมที่ต้องการแทรกเสียง แล้วลากวัตถุไปไว้ยัง Stage


5. เลือกเพลงที่จะให้เริ่มเล่น โดยเลือกชื่อเพลงที่ช่อง Sound ในหน้าต่าง Properties และสามารถกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้


การลบเสียงออกจากเฟรม
กรณีที่แทรกเสียงในเฟรมแล้วดังภาพ แล้วต้องการลบเสียงออก ทำได้โดย
1. คลิกที่เฟรมใดเฟรมหนึ่ง ที่มีเสียงกำหนดอยู่
2. ที่หน้าต่าง Properties ช่อง Sound ให้คลิกเลือกเป็น None
การเผยแพร่วิดีโอด้วย Flash มีหลายรูปแบบ เช่น
Progressive เป็นการลิงค์ไฟล์จากภายนอกมาใช้ ทำให้นำเสนอได้เร็วแต่มีข้อจำกัดคือ ความเร็วของอินเทอร์เน็ตต้องเร็วด้วย ถ้าความเร็วน้อย อาจทำให้วิดีโอกระตุกได้ แบบ Streaming เป็นการลิงค์ไฟล์จากภายนอกเช่นกัน แต่จะเล่นแบบ real time (ถ่ายทอดสด) ซึ่งต้องอาศัยบริการเฉพาะของเซิร์ฟเวอร์
Streaming ใช้ Flash Communication Server ซึ่งจะต้องมีโปรแกรมควบคุมการเล่นและติดต่อกับผู้ชม เช่น Flash Media Server
Embedding Video เป็นการฝังหรือแนบไฟล์วิดีโออยู่ในไฟล์ Flash ด้วย ซึ่งเวลาที่ผู้ชมจะชม ต้องดาวน์โหลดไฟล์มาทั้งหมดได้ก่อน ซึ่งเหมาะสำหรับไฟล์วิดีโอสั้นๆ (ไม่ต้องดาวน์โหลดนาน)
Link QuickTime video สำหรับไฟล์วิดีโอแบบ QuickTime (.mov) ถ้าตั้งค่าการเล่นด้วย Flash Playerโปรแกรมจะเรียกไฟล์มาเล่นด้วย Quick Time Player

การนำเข้าไฟล์วิดีโอ
1. คลิกเมนู File > Import > Import Video...


2. คลิก Browse เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอ


3. เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Open


4. เลือกรูปแบบการแสดงผลตามต้องการ คลิก Next


5. คลิกปุ่ม Finish


6. เมื่อเสร็จแล้ววีดีโอจะถูกนำเข้ามาในงาน สามารถทดสอบดูได้โดยกด Ctrl+Enterจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School