:: การนำรูปภาพเข้ามาใช้งาน

โปรแกรม Flash สามารถรองรับการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพทั้งแบบบิตแมพ (Bitmap) และ ภาพเวคเตอร์ (Vector)
รูปแบบภาพบิตแมพ (Bitmap) เช่น JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, PCT, PSD,PIC
รูปแบบภาพเวคเตอร์ (Vector) เช่น WMF, EMF, AI, EPS, DXF, SGI, PNTG, QTIF

แบบ Import to Stage
เป็นการวางภาพไว้บน stage หรือ Scene ที่กำลังเปิดอยู่ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมนู File -> Import > Import to Stage...


2. คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ จากแหล่งภาพ แล้วคลิก Open


3. ภาพจะถูกนำเข้า และวางบน Stage หรือ Scene ที่กำลังเปิดอยู่แบบ Import to Library
เป็นการนำภาพเข้ามาเก็บไว้ใน Library ในรูปแบบซิมโบล เมื่อต้องการนำมาใช้จึงหยิบจากLibrary มาวางที่ Stage
1. คลิกเมนู File -> Import > Import to Library...


2. คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ จากแหล่งภาพ แล้วคลิก Open


3. ภาพจะถูกนำเข้า และเก็บไว้ใน Libraryการปรับแต่งภาพบิตแมพ (Bitmap)
ภาพบิตแมพ (bitmap) ที่นำเข้ามาในโปรแกรมนั้น สามารถปรับแต่งคุณสมบัติของภาพให้มีคุณภาพ เช่น การปรับภาพให้นุ่มเพื่อลดรอยหยัก การกำหนดระดับการบีบอัดข้อมูล สามารถทำได้โดย
1. ที่หน้าต่าง Library (เปิดได้โดย กด F11 หรือ คลิกเมนู Window > Library) คลิกชื่อภาพที่ต้องการปรับแต่ง และคลิกสัญลักษณ์ Properties


2. ปรับแต่งค่าต่างๆ ที่หน้าต่าง Bitmap Properties


รายละเอียดการปรับแต่งภาพคือชื่อของไฟล์ภาพ สามารถแก้ไขเปลี่ยนชื่อได้ ถ้าคลิกเลือก Allow smoothing จะทำให้ภาพมีความนุ่มขึ้น ลดรอยหยักบริเวณรอยต่อของสี ถ้าไม่เลือก Use document default quality จะทำให้สามารถกำหนดคุณภาพของภาพได้ โดยเติมตัวเลข 1-100 ซึ่งสูงสุดคือ 100 หมายถึงคุณภาพเหมือนต้นฉบับ คือไม่บีบอัดเลย (ค่าตัวเลขน้อย ภาพจะไม่คมชัด แต่ขนาดไฟล์จะเล็ก)


จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School