:: การสร้างและใช้งาน Symbol

ซิมโบล (Symbol)
คือ ออบเจ็คประเภทกราฟิก ปุ่ม หรือ มูฟวี่คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบในครั้งแรก จากนั้นก็จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างไม่จำกัดตลอดในมูฟวี่เดียวกัน ทุกซิมโบลที่สร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ในไลบรารีของไฟล์ปัจจุบัน

ซิมโบล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
Movie Clip ซิมโบลสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวเป็นมูฟวี่ย่อย ๆ โดยที่ภาพเคลื่อนไหวนี้จะเล่นอย่างเป็นอิสระจากไทม์ไลน์ของมูฟวี่หลัก
Button ซิมโบลสำหรับสร้างปุ่มที่ใช้ตอบสนองต่อการกระทำของเมาส์ เช่น การคลิกปุ่ม หรือการเลื่อนเมาส์เหนือปุ่ม เป็นต้น
Graphic ซิมโบลสำหรับรูปทรงเวคเตอร์หรือภาพบิทแมพที่เป็นภาพนิ่ง ซึ่งอาจนำไปเป็นส่วนประกอบของการสร้างภาพเคลื่อนไหวของมูฟวี่คลิป ปุ่ม หรือมูฟวี่หลักได้ โดยปกติกราฟิคจะถูกสร้างขึ้นมาให้อัตโนมัติ เมื่อเรากำหนดให้ออบเจ็คนั้นแสดงการเคลื่อนไหวแบบ Tween


การสร้าง Symbol ชนิด Movie Cilp
การสร้างซิมโบลประเภทหนังสั้นหรือ Movie Clip เป็นรูปแบบการสร้างที่สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวเล็กๆ เพื่อใช้งานใน Scene หลักได้ เช่นการเดิน การวิ่ง หรือการทำฝนตก ซึ่งรูปแบบซิมโบลประเภท Movie Clip นั้น สามารถรองรับการใช้คำสั่ง Action Script ได้ ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

1. คลิกเมนู Insert แล้วเลือกคำสั่ง New Symbol เพื่อทำการสร้างซิมโบลใหม่
2. ตั้งชื่อซิมโบลในช่อง Name
3. คลิกเลือก Movie Clip ซิมโบลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบหนังสั้น


5. สร้างออบเจ็กต์ที่ต้องการสร้างเป็นซิมโบลประเภทกราฟิก
6. เพิ่มการเคลื่อนไหวของงานได้ในส่วนของ Timeline
7. คลิกที่ Scene1 เพื่อกลับสู่หน้าจอการทำงานการสร้าง Symbol ชนิด Button
ซิมโบลประเภทปุ่มเหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้มีการตอบสนองติดต่อกับผู้ใช้ อีกทั้งยังสามารถดัดแปลงพัฒนาใช้กับคำสั่ง Action Script สร้างปุ่มแบบป็อปอัปเมนู จนกระทั่งถึงปุ่มที่ใช้ในการควบคุมวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆได้ ซึ่งสามารถสร้างวัตถุรูปแบบปุ่มได้ดังน
ี้
1. คลิกเมนู Insert แล้วเลือกคำสั่ง New Symbol เพื่อสร้างซิมโบลใหม่
2. พิมพ์ตั้งชื่อซิมโบลในช่อง Name
3. คลิกเลือก Button ซิมโบลที่ได้จะอยู่ในสถานะทำหน้าที่เป็นปุ่ม


5. สร้างออบเจ็กต์ที่ต้องการสร้างเป็นซิมโบลประเภทวัตถุ
6. จะปรากฏสถานะของปุ่มขึ้นมา 4 สถานะ
Up เป็นเฟรมที่จะแสดงออกมา เมื่อ Mouse Pointer อยู่ภายนอกขอบเขตของปุ่ม
Over เป็นเฟรมที่จะแสดง เมื่อ Mouse Pointer เลื่อนมาอยู่ภายในขอบเขตของปุ่ม
Down เป็นเฟรมที่จะแสดง เมื่อปุ่มถูกคลิก
Hit เป็นเฟรมที่ใช้สำหรับกำหนดขอบเขตของปุ่ม เพื่อให้มีการตอบสนองต่อเมาส์ใน 3 สถานะข้างต้น ดังนั้นเนื้อหาที่อยู่้ในเฟรมนี้จะไม่ถูกแสดงเมื่อมีการนำปุ่มไปใช้


สถานะ UP สร้างเป็นรูปแสดงภาพเวลาปกติ
สถานะ Over สร้างเป็นรูปแสดงภาพเวลาชี้เมาส์เหนือรูป
สถานะ Down สร้างเป็นรูปแสดงภาพเวลาคลิกเมาส์ที่รูป


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากภาพเคลื่อนไหว Flash ไม่แสดงผลให้ "คลิก" เพื่อดูวิธีการแก้ไขได้ครับ

การสร้าง Symbol ชนิด Graphic
การสร้างซิมโบลประเภทกราฟิกจะมีขั้นตอนการสร้างที่ง่ายและมีความซับซ้อนน้อยที่สุด เนื่องจากสามารถนำภาพนิ่งหรือทำการสร้างออบเจ็กต์ขึ้นมาทำเป็นซิมโบลกราฟิกที่มีขั้นตอนที่ง่ายที่สุด

1. คลิกเมนู Insert แล้วเลือกคำสั่ง New Symbol เพื่อทำการสร้างซิมโบลใหม่
2. ตั้งชื่อซิมโบลในช่อง Name
3. คลิกเลือก Graphic ซิมโบลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบกราฟิก


5. สร้างออบเจ็กต์ที่ต้องการสร้างเป็นซิมโบลประเภทกราฟิก
6. คลิกที่ Scene1 เพื่อกลับสู่หน้าจอการทำงานจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School