:: การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Guide Line

การเคลื่อนไหวทั่วไป เป็นการเคลื่อนที่วัตถุต่างๆแบบเส้นตรง ซึ่งในการสร้าง Animation บางเรื่องอาจมีการเคลื่อนไหววัตถุหลายชนิดที่ไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง เช่น การการสร้างภาพเคลื่อนไหวของใบไม้ นกที่บินบนท้องฟ้า เป็นต้น

ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว ดังนี้

1. คลิกเลือกคีย์เฟรม (Keyframe) ณ จุดเริ่มต้นที่ต้องการ
2. สร้างวัตถุ หรือเนื้อหาตามต้องการของผู้สร้าง

(ข้อควรระวัง การกำหนด Guide Line ให้กับวัตถุ วัตถุดังกล่าวจะต้องเป็น Symbol รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก่อนเท่านั้น)
คลิกดูการสร้าง Symbol ที่นี่3. กำหนดระยะห่างบนเส้นเวลาจากจุดแรกตามต้องการ เช่น ห่าง 60 เฟรม ให้คลิกที่เฟรมที่ 60 แล้วเพิ่มคีย์เฟรม
โดยกดปุ่ม F6 บนคีย์บอร์ด หรือคลิกเมนู Insert > Timeline > Keyframe


เราสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่ใช้บ่อยกับโปรแกรมได้ดังนี้
ปุ่ม F6 ใช้สำหรับเพิ่ม Keyframe

4. จะปรากฎแถบเฟรมขึ้นมา โดยมีคีย์เฟรมอยู่ที่เฟรมที่ 60 ขั้นตอนนี้ให้ลากวัตถุไปยังตำแหน่งที่ต้องการ5. ให้ทำการ Create Classic Tween เพื่อสร้างลักษณะเคลื่อนไหวให้วัตถุ
(แต่วัตถุจะเคลื่อนไหวในระนาบตรง ซึ่งไม่ใช่รูปแบบการเคลื่อนไหวที่เราต้องการ)6. สร้างเส้นไกด์ Guide Line ให้กับวัตถุได้โดยการคลิกขวาที่เลเยอร์ของวัตถุนั้น แล้วเลือก Add Classic Motion Guide
จะปรากฎผลลัพธ์ ตามรูป7. ใช้อุปกรณ์ดินสอ วาดเส้นนำทางการเคลื่อนไหวของวัตถุตามความต้องการ ลงในเลเยอร์ Guide


8. คลิกที่เฟรมที่ 1 บนไทม์ไลน์ แล้วใช้เมาส์เลือกวัตถุให้จุดกลางอยู่ที่ปลายของปลายวัตถุ ดังรูป


9. คลิกที่เฟรมสุดท้ายของการเคลื่อนไหวนี้ (กรณีตามตัวอย่างคือเฟรมที่ 60) แล้วทำแบบเดียวกับขั้นตอนที่แล้ว ดังรูป


10. จะได้ผลลัพธ์เป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวตามเส้น Guide Line ที่สร้างไว้


11. ทดสอบ Movie โดยกด Ctrl+Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie จะปรากฎผลลัพธ์ตามตัวอย่าง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากภาพเคลื่อนไหว Flash ไม่แสดงผลให้ "คลิก" เพื่อดูวิธีการแก้ไขได้ครับ


เราสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่ใช้บ่อยกับโปรแกรมได้ดังนี้
ปุ่ม Ctrl+Enter ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์ของงานนักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Guide Line
จากลิงค์ Workshop ซากุระตกน้ำ ด้านล่างได้ครับจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School