ใบกิจกรรมที่ 8
เสียงและวีดิโอ


ให้นักเรียนทำ Flash Animation โดยนำเข้า

ไฟล์เสียง: สั่น.mp3
ไฟล์วิดีโอ: พรบ_คอม.mp4
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง ที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์วีดิโอ ที่นี่

ตามตัวอย่างขั้นตอนการสร้างงานในวีดิโอสาธิตให้นักเรียนบันทึกและแสดงผลไฟล์ชิ้นงานออกทางหน้าจอ


จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School