:: การสร้างภาพเคลื่อนไหวกำกับการหมุน Rotate

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการสร้างการเคลื่อนไหวของวัตถุให้มีลักษณะหมุนหรือปั่น เหมาะกับการสร้างการเคลื่อนไหวประเภทวงล้อ หรือวัตถุที่โดนลมพัดปลิว เช่น การหมุนของล้อ ใบพัดพัดลม กังหันลม การร่วงของใบไม้ดอกไม้ เป็นต้น

ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว ดังนี้

1. คลิกเลือกคีย์เฟรม (Keyframe) ณ จุดเริ่มต้นที่ต้องการ
2. สร้างวัตถุ หรือเนื้อหาตามต้องการของผู้สร้าง

(ข้อควรระวัง การกำหนดการหมุนให้กับวัตถุ วัตถุดังกล่าวจะต้องเป็น Symbol รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก่อนเท่านั้น)
คลิกดูการสร้าง Symbol ที่นี่3. กำหนดระยะห่างบนเส้นเวลาจากจุดแรกตามต้องการ เช่น ห่าง 60 เฟรม ให้คลิกที่เฟรมที่ 60 แล้วเพิ่มคีย์เฟรม
โดยกดปุ่ม F6 บนคีย์บอร์ด หรือคลิกเมนู Insert > Timeline > Keyframe


เราสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่ใช้บ่อยกับโปรแกรมได้ดังนี้
ปุ่ม F6 ใช้สำหรับเพิ่ม Keyframe

4. จะเกิดแถบเส้นบนแถบเวลา ปรากฎจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของภาพเคลื่อนไหว


5. ให้ทำการ Create Classic Tween เพื่อสร้างลักษณะเคลื่อนไหวให้วัตถุ ซึ่งยังไม่เกิดการหมุนในขั้นตอนนี้
(สังเกตได้จากแถบสีม่วงที่จะปรากฎบนเส้นเวลา)


6. ปรับค่าการหมุนได้ที่พาเลท Properties ส่วนกลุ่มคำสั่ง Rotate7. ทดสอบ Movie โดยกด Ctrl+Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie จะปรากฎผลลัพธ์ตามตัวอย่าง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากภาพเคลื่อนไหว Flash ไม่แสดงผลให้ "คลิก" เพื่อดูวิธีการแก้ไขได้ครับ


เราสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่ใช้บ่อยกับโปรแกรมได้ดังนี้
ปุ่ม Ctrl+Enter ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์ของงานนักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Rotate
จากลิงค์ Workshop ซากุระตกน้ำ ด้านล่างได้ครับจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School