:: การเขียนตัวหนังสือ

1. เปิดโปรแกรม Adobe Flash เลือกสร้างไฟล์งานใหม่เป็น ActionScript 2.0


2. วาดรูปดินสอเตรียมไว้ แล้วนำไปเก็บใน Library เพื่อที่จะใช้เขียนในช่วงสุดท้าย


3. ใช้เครื่องมือ Text Tool พิมพ์ข้อความลงไปบน Stage แล้วปรับแต่งรูปแบบตามความต้องการได้ที่พาเล็ท Properties ด้านขวามือ4. แยกชิ้นส่วนของข้อความให้เป็นรูปวาด โดยกดปุ่ม Ctrl+B (Break apart) สองครั้ง แล้วตกแต่งข้อความเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
5. สร้างเลเยอร์ใหม่ แล้วตั้งชื่อว่า แปรง เป็นเลเยอร์ที่เราจะใช้ระบายสีทับตัวหนังสือ เพื่อใช้สำหรับทำ Mask Layer


6. เลือกขนาดของพู่กัน (ให้มีขนาดใหญ่กว่าเส้นของตัวหนังสือที่เตรียมไว้)
และสีของพู่กันที่มีความแตกต่างจากสีตัวหนังสือ เพื่อที่จะได้มองเห็นได้ชัดเจน7. เริ่มต้นสร้างโดยการคลิกแต้มจุดลงไปบนตัวหนังสือ จะปรากฎสีที่กำหนดไว้แสดงผลขึ้น
ทำการแทรกคีย์เฟรมใหม่ โดยกดปุ่ม F6 (Insert Keyframe) บนคีย์บอร์ดจะเกิดจุดคีย์เฟรมใหม่ขึ้นมา ดังภาพ


8. ให้ทำการคลิกแต้มจุดขยับไปตามตัวหนังสือ พร้อมกับกดปุ่ม F6 เพื่อแทรกคีย์เฟรมใหม่ สลับกันไปเรื่อยๆจนครบทั้งข้อความ
9. คลิกขวาที่เลเยอร์แปรง แล้วเลือกคำสั่ง Mask


10. ทดสอบผลลัพธ์ โดยการกดปุ่ม Ctrl+Enter11. เพิ่มเลเยอร์ใหม่ โดยตั้งชื่อว่าเลเยอร์ดินสอ


12. นำดินสอที่สร้างไว้มาวางลงในงาน โดยสามารถปรับขนาดและรูปแบบตามความต้องการ


13. ปลดล็อกกุญแจของเลเยอร์แปรง เพื่อให้เห็นจุดสีชัดเจน ให้ขยับปลายของดินสอไปวางไว้ที่จุดสีจุดแรกของตัวอักษร


14. ให้ค่อยๆขยับปลายดินสอไปวางตามจุดสีที่เลื่อนไป สลับกับการกดปุ่ม F6 เหมือนกับขั้นตอนการแต้มสี
15. ทดสอบผลลัพธ์ โดยการกดปุ่ม Ctrl+Enter จะได้แอนิเมชั่นการเขียนตัวหนังสือตามที่ต้องการ
ผลลัพธ์ที่ได้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากภาพเคลื่อนไหว Flash ไม่แสดงผลให้ "คลิก" เพื่อดูวิธีการแก้ไขได้ครับ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ใบกิจกรรมที่ 6
การเขียนตัวหนังสือ


ให้นักเรียนทำ Flash Animation โดยให้มีการเคลื่อนไหวเป็นการเขียนตัวหนังสือ
ให้เป็นชื่อและนามสกุลของนักเรียน ตามตัวอย่างขั้นตอนการสร้างงานด้านบน จากนั้นให้บันทึกไฟล์งาน
สำหรับไฟล์งานการเขียนตัวหนังสือให้นักเรียนส่งออกไฟล์งานเป็นนามสกุล swf ก่อนส่งงานมายังเว็บไซต์

Save ชื่อไฟล์ดังนี้ ชื่อ name_ชื่อนามสกุลนักเรียน.swf
ตัวอย่าง name_inthanin_kampanthong.swf

ให้นักเรียนส่งไฟล์งานการสร้าง การเขียนตัวหนังสือ มาที่ระบบส่งงานของเว็บไซต์


วิธีการแปลงไฟล์เพื่อส่งงาน
สำหรับขั้นตอนการส่งไฟล์นะครับ ให้ทำการแปลงไฟล์ก่อนเพื่อ ลดขนาดไฟล์
และสะดวกในการเปิดในเครื่องอื่นๆ โดยมีวิธีการดังนี้

1. ให้ Save ไฟล์ที่สำเร็จแล้วโดยไปที่ File >> Save

2. ให้ Export File โดยไปที่ File >> Export >> Export Movie

3. เลือกสกุลไฟล์เป็น swf และตั้งชื่อตามโจทย์

4. เลือกที่เก็บไฟล์ที่นักเรียนต้องการ

5. กดปุ่ม ตกลงจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School