:: คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับงานกราฟิกในปัจจุบัน ชนิดของภาพเวกเตอร์และราสเตอร์ ซึ่งนำมาสู่การสร้างงานกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสม
ศึกษาการใช้โปรแกรม adobe Flash เรียนรู้การใช้งานแถบเครื่องมือออปชั่นและพาเลทต่างๆที่สำคัญ เรียนรู้การใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม การวาดภาพ การปรับรูปทรง การลงสีให้กับรูปภาพ การจัดการออบเจ็กต์ ซิมบอลและอินสแตนซ์ การนำเข้าภาพกราฟิกจากภายนอก เข้าใจพื้นฐานการสร้างงานแอนิเมชั่น ปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) แบบ Frame by Frame, Motion Tween, Shape Tween, Guide Line และ Mask Layer เรียนรู้การใช้งาน Scene การสร้างปุ่มและการใส่คำสั่ง ActionScript กำหนดให้ชิ้นงานโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ รวมไปถึงการแทรกไฟล์เสียงและไฟล์วีดีโอประกอบชิ้นงาน เพื่อให้งานน่าสนใจมากขึ้น สามารถนำผลงานออกไปใช้งานได้
ศึกษาการสร้างแอนิเมชั่นอย่างเป็นระบบด้วยการนำ Storyboard มาใช้สำหรับวางโครงเรื่องและแนวคิด จากนั้นจึงปฏิบัติการสร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School