:: รู้จักกับ Scene

ในการทำ animation ต่าง ๆ เช่น การ์ตูน แน่นอนว่าจะต้องแบ่งเป็นตอน ๆ หรือ ฉาก ๆ ใน flash ก็เช่นกัน เมื่อ animation ของเรามีความยาว หรือซับซ้อนมาก ก็แบ่งออกเป็นฉาก ๆ ได้ โดยใช้ Scene เพราะว่าใน flash player นั้นจะทำการเล่นเมื่อมีเฟรมไม่เกิน 16,000 เฟรม ถ้ามากกว่านี้ก็จะไม่เล่น และถ้า animation ของเรามีความยาวมากกว่า 16,000 เฟรมล่ะ จะทำยังไง Scene เป็นตัวเลือกหนึ่งในนั้น

ซีน (Scene)
คือ ฉากหรือตอนของมูฟวี่ เปรียบได้กับฉากหนึ่ง ๆ ในภาพยนตร์หรือละคร ซึ่งจะมีการเปลี่ยนสถานที่เกิดเหตุการณ์และตัวละครที่แตกต่างกันไป โดยแต่ละซีนจะมีไทม์ไลน์ของตัวเอง ประโยชน์ของการแบ่งซีนใน Flash ก็เพื่อช่วยลดความสับสนในกรณีที่มูฟวี่มีความยาวมาก ๆ ทำให้ง่ายต่อการสร้าง จัดการ และแก้ไข ในมูฟวี่ที่มีหลายซีน Flash จะเล่นแต่ละซีนเรียงกันไปตามลำดับโดยอัตโนมัติ ยกเว้นจะมีการใช้คำสั่ง ActionScript ควบคุมให้เป็นอย่างอื่น โดยปกติเมื่อเปิดโปรแกรม Flash ขึ้นมา โปรแกรมจะทำการกำหนดให้ทำงานอยู่ใน Scene 1 อย่างอัตโนมัติ ดังรูป


หน้าต่างซีน (Scene Window)
การเรียกใช้หน้าต่าง Scene มีประโยชน์มากสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Scene โดยจะสามารถเพิ่ม Scene ใหม่ คัดลอก Scene เปลี่ยนชื่อ Scene หรือ ลบ Scene ได้อย่างรวดเร็ว วิธีการเปิดหน้าต่าง Scene ทำได้โดยใช้เมาส์คลิกที่เมนู
Window > Other Panels > Scene หรือกดปุ่ม <Shift+F2> บนคีย์บอร์ด
จะเกิดหน้าต่าง Scene ดังรูป


การเปลี่ยนชื่อ Scene
การเปลี่ยนชื่อ Scene มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชื่อ Scene มีความสอดคล้องกับชิ้นงานบนสเตจ โดยการเปลี่ยนชื่อ Scene สามารถทำได้ดังนี้
1. ที่หน้าต่าง Scene ใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิกชื่อ Scene ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
2. พิมพ์ชื่อใหม่ต้องการลงในช่องที่ดับเบิ้ลคลิก เมื่อเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม <Enter> Scene จะถูกเปลี่ยนชื่อตามต้องการจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School