ใบกิจกรรมที่ 2
การวาดดอกซากุระ


ให้นักเรียนวาดดอกซากุระตามตัวอย่างการสร้างงานในวีดีโอสาธิตโดยสามารถตกแต่งสีหรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามต้องการ
แล้วนำไปเก็บใน Library ในรูปแบบของ Movie Clip โดยให้ตั้งชื่อว่า ดอกซากุระ

ให้นักเรียนบันทึกไฟล์งานชื่อ sakura.flaจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School