:: ผลการเรียนรู้

1. สามารถเริ่มใช้งานโปรแกรม Adobe Flash ได้
2. สามารถใช้เครื่องมือและกลุ่มคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม Adobe Flash ได้
3. สามารถวาด ลงสี และปรับแต่งรูปภาพได้
4. สามารถสร้าง Symbol และ Instance แบบต่างๆได้
5. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Flash สร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation) ได้
6. สามารถใช้ Scene เพื่อลำดับการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
7. สามารถนำไฟล์เสียง และไฟล์วิดีโอ มาใช้งานในโปรแกรม Adobe Flash ได้
8. สามารถใช้คำสั่ง ActionScript เบื้องต้นเพื่อควบคุมการทำงานได้
9. สามารถนำไฟล์ออกไปใช้งานได้จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School