:: การสร้างพระอาทิตย์ขึ้น

1. เปิดโปรแกรม Adobe Flash เลือกสร้างไฟล์งานใหม่เป็น ActionScript 2.0


2. เริ่มต้นวาดพระอาทิตย์ โดยวาดรูปวงกลมลงในชิ้นงานด้วยอุปกรณ์ Oval Tool


3. ลงสีให้กับวัตถุ โดยเลือกให้มีสีแดงเหมือนกับพระอาทิตย์


4. ลงสีของเส้นขอบวัตถุให้มีสีอ่อน (เช่นสีส้ม)


5. ปรับขนาดของเส้นขอบวัตถุให้มีขนาดใหญ่ และรูปแบบของเส้นขอบ (Style) ให้มีลักษณะเป็นเส้นขีด
ก็จะได้พระอาทิตย์สำหรับใช้ในการทำภาพเคลื่อนไหว6. ทำการรวมกลุ่มวัตถุระหว่างเส้นกับพื้นโดยการกดปุ่ม Ctrl+G วัตถุที่มีการรวมกลุ่มจะเกิดเส้นสี่เหลี่ยมครอบรูปเอาไว้

ข้อควรระวัง: การเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween จะต้องทำการรวมกลุ่มวัตถุ (Ctrl+G) ก่อนทุกครั้ง


7. ลากพระอาทิตย์ออกมานอก Stage > วางที่จุดเริ่มต้นของงานที่ต้องการให้พระอาทิตย์ขึ้น (ในที่นี้คือบริเวณล่างของ Stage)


8. คลิกเลือกเฟรมบน Timeline เป็นระยะเวลาที่ต้องการให้พระอาทิตย์ของเราแสดงผลขึ้นมาในชิ้นงาน
แล้วกดปุ่ม F6 เพื่อแทรกคีย์เฟรม (Keyframe)9. ลากพระอาทิตย์ขึ้นมายัง Stage ในตำแหน่งที่เราต้องการ


10. คลิกขวาที่ Timeline แล้วเลือกคำสั่ง Create Classic Tween จะปรากฎแถบสีม่วงและลูกศรวิ่งจากเฟรมแรกไปยังเฟรมสุดท้าย11. กดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อแสดงผลลัพธ์การสร้างพระอาทิตย์ขึ้นผลลัพธ์ที่ได้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากภาพเคลื่อนไหว Flash ไม่แสดงผลให้ "คลิก" เพื่อดูวิธีการแก้ไขได้ครับ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ใบกิจกรรมที่ 3
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween


ให้นักเรียนสร้างผลงาน Flash Animation ที่เป็นการเคลื่อนไหววัตถุแบบ Motion ตามตัวอย่างขั้นตอนการสร้างงานด้านบน
โดยให้นักเรียนวาดรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการแล้วทำให้วัตถุดังกล่าวเกิดการเคลื่อนไหว จากนั้นให้บันทึกไฟล์งาน

ให้นักเรียน Save ชื่อไฟล์ดังนี้ ชื่อ motion_ชื่อนามสกุลนักเรียน.fla
ตัวอย่าง motion_inthanin_kampanthong.fla

ให้นักเรียนส่งไฟล์งานการสร้าง Motion มาที่ระบบส่งงานของเว็บไซต์
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School