:: การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการเปลี่ยนรูปของเนื้อหาจากรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่ง หรือเปลี่ยนคุณสมบัติจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหว แบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือวิวัฒนาการ เช่น การเจริญเติบโตของหน่อยผีเสือ การเหี่ยวเฉาของดอกไม้ การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเช้าเป็นเย็น เป็นต้น

ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว ดังนี้

1. คลิกเลือกคีย์เฟรม (Keyframe) ณ จุดเริ่มต้นที่ต้องการ
2. สร้างวัตถุ หรือเนื้อหาตามต้องการของผู้สร้าง


3. กำหนดระยะห่างบนเส้นเวลาจากจุดแรกตามต้องการ เช่น ห่าง 60 เฟรม ให้คลิกที่เฟรมที่ 60 แล้วเพิ่มคีย์เฟรม
โดยกดปุ่ม F6 บนคีย์บอร์ด หรือคลิกเมนู Insert > Timeline > Keyframe


เราสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่ใช้บ่อยกับโปรแกรมได้ดังนี้
ปุ่ม F6 ใช้สำหรับเพิ่ม Keyframe

4. ลบวัตถุเดิมทิ้งไป แล้ววาดรูปใหม่ ที่เป็นลักษณะตาม Animation ที่วางไว้5. คลิกขวาที่คีย์เฟรม คลิกเลือกเมนู Create Shape Tween จะปรากฎผลลัพธ์ตามที่สร้าง
(สังเกตได้จากแถบสีเขียวที่จะปรากฎบนเส้นเวลา)6. ทดสอบ Movie โดยกด Ctrl+Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie จะปรากฎผลลัพธ์ตามตัวอย่าง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากภาพเคลื่อนไหว Flash ไม่แสดงผลให้ "คลิก" เพื่อดูวิธีการแก้ไขได้ครับ


เราสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่ใช้บ่อยกับโปรแกรมได้ดังนี้
ปุ่ม Ctrl+Enter ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์ของงานนักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween
จากลิงค์ Workshop ต้นไม้เจริญเติบโต ด้านล่างได้ครับจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School