:: การติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash

1. เตรียมไฟล์โปรแกรมสำหรับติดตั้งให้พร้อม


2. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์บีบอัดของโปรแกรมเพื่อทำการสร้างไฟล์ติดตั้ง


3. เลือกที่จัดเก็บไฟล์ติดตั้ง4. รอให้โปรแกรมแยกไฟล์ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อย จะได้โฟลเดอร์ที่ติดตั้งของโปรแกรม5. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ติดตั้งของโปรแกรม


6. รอให้โปรแกรมแสดงหน้าต่างการติดตั้ง ตามรูป


7. เลือกรูปแบบการติดตั้งแบบทดลองใช้ (Install this product as a trial)


8. กดปุ่ม INSTALL


9. รอจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งสำเร็จ


10. หน้าต่างแสดงการติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash เรียบร้อยแล้ว


จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School