:: การลงสีให้กับรูปภาพ

การเติ่มสีเส้นและสีพื้นให้กับวัตถุ
เราสามารถทำการใส่สีให้กับรูปภาพหรือวัตถุที่สร้างขึ้นมาได้ ซึ่งสามารถทำการลงสีในรูปแบบต่างๆได้ไน พาเลท Color ที่อยู่ด้านขวามือของโปรแกรม ดังภาพ


ซึ่งเราสามารถเลือกลงสีให้กับสีเส้นและสีพื้นให้กับวัตถุในโปรแกรม ได้ทั้งหมด 5 รูปแบบดังนี้

แบบสีเดียว Solid Color
เป็นการลงสีแบบปกติให้กับวัตถุที่วาดขึ้นในโปรแกรม ซึ่งสีที่ได้จะเป็นสีเดียวเฉดเดียว ใช้สำหรับรูปภาพที่ไม่มีความต่างของสี หรือไม่ได้ใส่มิติให้กับรูป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกรูปแบบการลงสีแบบ Solid Color
2. เลือกสีของเส้นที่ปุ่มรูป และสีของพื้นที่ปุ่มรูป
3. ใช้อุปกรณ์ หรือ เพื่อลงสีให้กับวัตถุ โดยคลิกไปที่รูปบนชิ้นงานแบบไล่สีแนวนอน Linear Gradient
เป็นการลงสีแบบไล่เฉดสีให้กับวัตถุที่วาดขึ้นในโปรแกรม ซึ่งสีที่ได้จะมีลักษณะไล่โทนสีแนวนอนตามสีที่เราเลือก ใช้สำหรับรูปภาพที่ต้องการใส่แสงเงาให้กับรูป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกรูปแบบการลงสีแบบ Linear Gradient จะปรากฎเส้นแถบสเปกตรัมในส่วนของพาเลท Color ดังรูป ซึ่งสามารถเลือกได้กว่าสองสีเบื้องต้น ดังนี้
เพิ่มสีบนแถบ คลิกเพิ่มที่แถบสี โดยทุกครั้งที่คลิกจะเกิดตุ้มสีให้เลือก 1 ตุ้มสี
ลบสีบนแถบ คลิกค้างที่ตุ้มสีที่ไม่ต้องการ แล้วลากออกจากแถบสเปกตรัม


2. เลือกสีที่ต้องการโดยดับเบิ้ลคลิกที่ตุ้มสีบนแถบสเปกตรัม
3. ใช้อุปกรณ์ หรือ เพื่อลงสีให้กับวัตถุ โดยคลิกไปที่รูปบนชิ้นงานแบบไล่สีรัศมี Radial Gradient
เป็นการลงสีแบบไล่เฉดสีให้กับวัตถุที่วาดขึ้นในโปรแกรม ซึ่งสีที่ได้จะมีลักษณะไล่โทนสีแบบรัศมีตามสีที่เราเลือก ใช้สำหรับรูปภาพที่ต้องการใส่แสงเงาให้กับรูป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกรูปแบบการลงสีแบบ Radial Gradient จะปรากฎเส้นแถบสเปกตรัมในส่วนของพาเลท Color
2. เลือกสีที่ต้องการโดยดับเบิ้ลคลิกที่ตุ้มสีบนแถบสเปกตรัม
3. ใช้อุปกรณ์ หรือ เพื่อลงสีให้กับวัตถุ โดยคลิกไปที่รูปบนชิ้นงานแบบลงสีด้วยรูปภาพ Bitmap Fill
เป็นการลงสีแบบใช้รูปแพทเทิร์นให้กับวัตถุที่วาดขึ้นในโปรแกรม ซึ่งสีที่ลงจะปรากฎเป็นรูปตามรูปที่เราเลือก ใช้สำหรับรูปภาพที่ต้องการใส่พื้นหลังเป็นแบบภาพ หรือแพทเทิร์นให้กับรูป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกรูปแบบการลงสีแบบ Bitmap Fill จะปรากฎหน้าต่างสำหรับเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการใส่เป็นพื้นหลัง
2. ให้เราทำการเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วกดปุ่มตกลง
3. ใช้อุปกรณ์ หรือ เพื่อลงสีให้กับวัตถุ โดยคลิกไปที่รูปบนชิ้นงานแบบไม่ต้องการลงสี None
เป็นการยกเลิกการลงสีให้กับวัตถุนั้นๆ ที่เราอาจไม่ต้องการให้มีสีปรากฎ หรือต้องการแสดงพื้นหลังที่สร้างไว้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเลือกพื้นที่ของวัตถุที่ต้องการไม่ลงสี
2. ให้เราทำการเลือกรูปแบบการลงสีไปที่ None ในพาเลท Color จะปรากฎรูปอุปกรณ์มีสีแสดงเป็นสีแดงคาดขาว
3. ปรากฎภาพที่ทำการยกเลิกการลงสีดังกล่าว
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School