:: การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อ-ขยาย Zoom

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการสร้างการเคลื่อนไหวของวัตถุให้มีลักษณะขยายให้ใหญ่ขึ้น หรือย่อภาพให้เล็กลง เหมาะกับการสร้างการเคลื่อนไหวแบบระยะประชิด หรือมีการแสดงให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน หรือใช้ในการปรับมุมมองของงาน Animation ที่ต้องการ เช่น การซูมฉาก หรือตัวละคร การเดินเข้าไปในฉาก เป็นต้น

ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว ดังนี้

1. คลิกเลือกคีย์เฟรม (Keyframe) ณ จุดเริ่มต้นที่ต้องการ
2. สร้างวัตถุ หรือเนื้อหาตามต้องการของผู้สร้าง


3. กำหนดระยะห่างบนเส้นเวลาจากจุดแรกตามต้องการ เช่น ห่าง 60 เฟรม ให้คลิกที่เฟรมที่ 60 แล้วเพิ่มคีย์เฟรม
โดยกดปุ่ม F6 บนคีย์บอร์ด หรือคลิกเมนู Insert > Timeline > Keyframe


เราสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่ใช้บ่อยกับโปรแกรมได้ดังนี้
ปุ่ม F6 ใช้สำหรับเพิ่ม Keyframe

4. จะเกิดแถบเส้นบนแถบเวลา ปรากฎจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของภาพเคลื่อนไหว


5. ทำการปรับขนาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้น (หรือเล็กลง) ตามความต้องการ


6. ให้ทำการ Create Classic Tween เพื่อสร้างลักษณะเคลื่อนไหวให้วัตถุ (สังเกตได้จากแถบสีม่วงที่จะปรากฎบนเส้นเวลา)7. ทดสอบ Movie โดยกด Ctrl+Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie จะปรากฎผลลัพธ์ตามตัวอย่าง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากภาพเคลื่อนไหว Flash ไม่แสดงผลให้ "คลิก" เพื่อดูวิธีการแก้ไขได้ครับ


เราสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่ใช้บ่อยกับโปรแกรมได้ดังนี้
ปุ่ม Ctrl+Enter ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์ของงาน


จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School