:: การสร้างต้นไม้เจริญเติบโต

1. เปิดโปรแกรม Adobe Flash เลือกสร้างไฟล์งานใหม่เป็น ActionScript 2.0


2.สร้างต้นกล้าของต้นไม้ โดยเริ่มจากวาดใบเลี้ยงด้วยอุปกรณ์วาดรูปวงกลม Oval Tool


3. ลงสีของใบไม้ให้สมจริงแล้วตกแต่งเพิ่มเติม เช่น เพิ่มเส้นกลางใบ


4. ทำการ copy ใบเลี้ยงเพิ่ม แล้วจัดวางวัตถุให้เหมาะสม ซึ่งสามารถปรับหมุนวัตถุได้ตามต้องการ


5. วาดลำต้นเพิ่มเติม ให้ได้ต้นกล้าไม้ที่เราต้องการ


6. วาดต้นไม้ใหญ่ด้วยอุปกรณ์ Line Tool ให้ได้รูปของต้นไม้ตามจินตนาการ


7. ลงสีให้กับส่วนของลำต้น แล้วตกแต่งด้วยใบไม้ให้ทั่ว ดังภาพ
8. ปรับขนาดของวัตถุให้เหมาะสม ด้วยอุปกรณ์ Free Tranform Tool โดยย่อต้นกล้าให้มีขนาดเล็ก
และขยับรูปวัตถุทั้งสองให้เข้ามาอยู่ใน Stage (ไม่ควรให้มีส่วนใดยื่นออกนอกพื้นที่ทำงานนะครับ) ดังตัวอย่างข้อควรระวัง: การเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween วัตถุที่สร้างจะต้องไม่ทำการรวมกลุ่มวัตถุ โดยตรวจสอบได้จาก หากใช้อุปกรณ์ลูกศร Selection Tool คลิกคลุมรูปแล้ว จะต้องไม่ปรากฎเส้นสี่เหลี่ยมคลุมวัตถุชิ้นนั้นๆอยู่ หากมีเส้นสี่เหลี่ยมครอบวัตถุใดๆ ให้ทำการสลายการรวมกลุ่มนั้น โดยการกดปุ่ม Ctrl+B ซ้ำๆ จนกว่าวัตถุจะไม่มีเส้นสี่เหลี่ยมครอบไว้ครับ

9. คลิกเลือกเฟรมบน Timeline เป็นระยะเวลาที่ต้องการให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตขึ้นมาในชิ้นงาน
แล้วกดปุ่ม F6 เพื่อแทรกคีย์เฟรม (Keyframe)10. ให้ทำการคลิกที่เฟรมที่ 1 บน Timeline แล้วลบต้นไม้ต้นใหญ่ทิ้งไป


11. เช่นเดียวกัน ให้คลิกที่เฟรมสุดท้ายของงาน(ในที่นี้คือเฟรมที่ 60) แล้วลบต้นกล้าไม้ทิ้งไป


12. คลิกที่เฟรมที่ 1 อีกครั้ง แล้วทำการย้ายต้นกล้าไม้ มาอยู่ในตำแหน่งของรากต้นไม้ใหญ่
เพื่อที่เวลามีการเจริญเติบโต จะได้เจริญเติบโตที่จุดเดียวกัน


13. คลิกขวาที่ Timeline แล้วเลือกคำสั่ง Create Shape Tween จะปรากฎแถบสีเขียวและลูกศรวิ่งจากเฟรมแรกไปยังเฟรมสุดท้าย14. ทดสอบผลลัพธ์โดยกดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อแสดงผลลัพธ์การสร้างต้นไม้เจริญเติบโต
ผลลัพธ์ที่ได้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หากภาพเคลื่อนไหว Flash ไม่แสดงผลให้ "คลิก" เพื่อดูวิธีการแก้ไขได้ครับ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ใบกิจกรรมที่ 4
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween


ให้นักเรียนสร้างผลงาน Flash Animation ที่เป็นการแปลงร่างวัตถุแบบ Shape ตามตัวอย่างขั้นตอนการสร้างงานด้านบน
โดยให้นักเรียนวาดรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการแล้วทำให้วัตถุดังกล่าวเกิดการแปลงร่าง จากนั้นให้บันทึกไฟล์งาน

Save ชื่อไฟล์ดังนี้ ชื่อ shape_ชื่อนามสกุลนักเรียน.fla
ตัวอย่าง shape_inthanin_kampanthong.fla

ให้นักเรียนส่งไฟล์งานการสร้าง shape มาที่ระบบส่งงานของเว็บไซต์
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School