บทเรียนออนไลน์

การรองรับการใช้งาน plugin Flash ในระบบออนไลน์รูปแบบต่างๆ จะหยุดรองรับตั้งแต่ มกราคม 2021 เป็นต้นไปครับ
อย่างไรก็ตาม นักเรียนหรือผู้สนใจ สามารถใช้บทเรียนเพื่อเรียนรู้การสร้างแอนนิเมชั่น ประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นได้ครับ

รายวิชา:: การสร้างภาพเคลื่อนไหว รหัสวิชา:: ว20216

เริ่มต้นก่อนเรียนสร้างภาพเคลื่อนไหว


บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4

การสร้างชิ้นงาน (Workshop)

จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School