ด้วยสภาวะ Covid-19 ก็ขอให้นักเรียนระมัดระวังสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ เทอมหน้านี้ ใครเลื่อนชั้นแล้ว ก็ขอให้ตั้งใจด้วยนะครับ ^^
รายชื่อ
คะแนน
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School