ด้วยสภาวะ Covid-19 ก็ขอให้นักเรียนระมัดระวังสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ เทอมหน้านี้ ใครเลื่อนชั้นแล้ว ก็ขอให้ตั้งใจด้วยนะครับ ^^
รายชื่อ
คะแนน
เด็กชายธนภัทร โพธิมา
96
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญยืน
95
เด็กหญิงวศินี วงศ์ทันใจ
94
เด็กหญิงวนาลีรัตน์ สิงห์แก้ว
94
เด็กหญิงฐิตารีย์ ใจคง
94
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School