สวัสดีนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของครูต้นหญ้านะครับ ^^
รายชื่อ
คะแนน
เด็กชายสุวพิชญ์ พจน์ชพรกุล
94
เด็กชายเพทาย ทองดี
93
เด็กชายพงศกร หน่อตัน
92
นางสาวจิรัฐติกรณ์ นะระ
91
เด็กหญิงสิริพร ซื่อใส
91
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School